Quote Originally Posted by tuscany View Post
kan masi ada JNE tiki kantor pos dll
kalo utk keperlan sehari2, kalo pake jasa JNE dll ga efisien