PDA

View Full Version : Ancient QuotesParameswara Li
21-02-2012, 02:36 PM
Lún Yǔ [論語] 9:28

子 曰:“ 知 者 不 惑, 仁 者 不 憂,勇 者 不 懼。”
Zi yuē :"Zhī zhě bù huò, rén zhě bù yōu, yǒng zhě bù jù."

Penjelasan
孔 子 說:“ 有 智慧 的 人 沒 疑惑,有 仁 德 的 人 沒 煩憂, 勇敢 的 人 無所 畏懼。”
Kǒngzi shuō : "Yǒu zhìhuì de rén méi y*huò yǒu rén dé de rén méi fányōu, yǒnggǎn de rén wúsuǒ wèijù."

Arti
Confucius berkata, "Orang yang bijaksana tidak berkhayal, yang penuh kebaikan tidak khawatir, dan yang penuh keberanian tidak dirundung ketakutan."

---------- Post added at 04:29 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ----------

Lún Yǔ [論語] 10:9

席 不 正, 不 坐。
X* bù zhèng, bù zuò.

Penjelasan
座 席 擺 放 不 端 正, 不 坐。
Zuòx* bǎi f*ng bù duān zhèng, búzuò.

Arti
Jika tikar duduk tidak diatur dengan benar, maka jangan duduk.

---------- Post added at 04:36 PM ---------- Previous post was at 04:29 PM ----------

Lún Yǔ [論語] 15:28

子 曰:“ 人 能 弘 道, 非 道 弘 人。”
Zi yuē : “ Rén néng hóng d*o, fēi d*o hóng rén.”

Penjelasan
孔 子 說:“ 人 能 弘 揚 大 道, 并 非 大 道 能 夠 弘 揚 人。”
Kǒngzi shuō : "Rén néng hóng yáng d* d*o, bìng fēi d* d*o néng gòu hóng yáng rén."

Arti
Confucius berkata, "Oranglah yang harus mengembangkan jalan, bukan jalan yang mengembangkan orang."

Yuki
21-02-2012, 10:57 PM
Jika tikar duduk tidak diatur dengan benar, maka jangan duduk.
kalo didudukin, takut nyengsol kesana-kemari ya?

Parameswara Li
22-02-2012, 12:58 PM
kalo didudukin, takut nyengsol kesana-kemari ya?

Ya secara harfiah artinya memang begitu. Sebelum duduk, tatami diatur dulu dengan baik supaya duduknya bisa pas. Namun kalau mau diartikan secara filosofis bisa juga kan. Mungkin sebelum kita menerima sebuah jabatan kita lihat dulu kondisinya.

AsLan
22-02-2012, 08:52 PM
Lanjut... tambahin dong :)
kalo bisa terus2an ditambah meskipun gak ada yg komentar, kadang kita baca ginian gak bisa komen apa2.

Parameswara Li
23-02-2012, 12:34 AM
Lún Yǔ [論語] 1:3

子 曰:“ 巧 言 令 色, 鮮 矣 仁!”
Zi yuē : "Qiǎo yán lìng sè, xiān yǐ rén."

Penjelasan
孔子 說:“ 滿 口 說 著 討 人 喜 歡 的 話, 滿 臉 裝 著 討 人 喜 歡 得 面 色, 這 樣 的 人 仁 心 就 很 少。”
Kǒngzi shuō : "Mǎnkǒu shuōzhe tǎo rén xǐhuān de hu*, mǎnliǎn zhuāngzhù tǎo rén xǐhuān de mi*nsè, zhèy*ng de rén rénxīn jiù hěn shǎo."

Arti
Confucius berkata, "Seseorang yang mulutnya selalu mengeluarkan dengan kata-kata yang manis, kemudian wajahnya dipenuhi ekspresi manis yang berlebihan, biasanya bukan orang yang mempunyai kebajikan."

---------- Post added at 02:26 AM ---------- Previous post was at 02:09 AM ----------

Lún Yǔ [論語] 1:9

曾 子 曰:“ 慎 終 追 遠, 民 德 歸 厚 矣。”
Zéngzi yuē : "Shèn zhōng zhuī yuǎn m*n dé guī hòu yǐ."

Penjelasan
曾 子 說:“ 對死亡者的送終之禮能謹慎,對死亡已久者能不斷追思,這樣能使社會風俗道德日趨于篤厚。”
Zéngzi shuō : "Duì sǐwáng zhě de sòng zhōng zhī lǐ néng jǐn shèn, duì sǐ wáng yǐ jiǔ zhě néng bù du*n zhuī sī, zhèy*ng néng shǐ shè huì fēng sú d*o dé rì qū yú dǔhòu."

Arti
Berkabunglah dengan bijaksana, jangan berhenti mengingat orang yang telah lama meninggal, hal ini akan meningkatkan kebajikan dalam diri orang.

---------- Post added at 02:34 AM ---------- Previous post was at 02:26 AM ----------

Lún Yǔ [論語] 1:16

子 曰:“ 不 患 人 之 不 己 知, 患 不 知 人 也。”
Zi yuē : "Bù hu*n rén zhī bù jǐ zhī hu*n bù zhī rén yě"

Penjelasan
孔 子 說:“ 不 要 愁 別 人 不 知,該 愁 不 知 人。”
Kǒngzi shuō : "Búy*o chóu biérén bù zhī, gāi chóu bù zhī rén."

Arti
Confucius berkata, "Jangan khawatir tidak dikenal orang lain, khawatirlah kalau tidak mengenal orang lain."

Yuki
23-02-2012, 03:33 AM
Ya secara harfiah artinya memang begitu. Sebelum duduk, tatami diatur dulu dengan baik supaya duduknya bisa pas. Namun kalau mau diartikan secara filosofis bisa juga kan. Mungkin sebelum kita menerima sebuah jabatan kita lihat dulu kondisinya.
nah, ini yg saya cari, thanks ^ ^