PDA

View Full Version : Jangan Bersedih.Nharura
20-04-2011, 10:48 PM
Sahabat, jangan Bersedih...

Dikala orang lain Meremehkan mimpimu

Dikala Hatimu tak menuai kesempatan

Dikala Satupun orang lain, tak menghargaimu

Dikala,, jalan tak menemukan ujungnya

Dikala hinaan menerbangkan diantara niat baikmu

Dikala merasa dosa begitu banyak,

Dikala banyaknya debu kehidupan yang ingin dibersihkan

Dikala diri banyak penuh kekurangan dan kelemahan

Karena Masih ada yang selalu mencintaimu,, Yaitu Allah SWT.

Ia akan selalu setia bersamamu.

Bersabarlah kawan dan La Tahzan....

(Dr.Aidh Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan, Masih Ada Yang Mencintaimu)

Allah Berfirman,

Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (TQS. az-Zumar [39]: 53)

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Ketika Allah menciptakan jagad raya ini, Dia menulis di atas kitab-Nya yang tersimpan di atas ‘Arsy, “Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Firman Allah dalam Surat Alam Nasyrah 5-6: “Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan".

Allah Subhaanahu Wata’ala berfirman,
“Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah yang Mahapelindung lagi Mahaterpuji.” (QS. Asy-Syu’ara: 28)


Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas ia berkata,Rasulullah bersabda, "Barangsiapa memperbanyak istighfar (mohon ampun kepada Allah), niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan dan Allah akan memberinya rezeki (yang halal) dari arah yang tiada disangka-sangka."

Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. (HR. Ath-Thabrani&Al-Baihaqi)

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, -( QS 50:16)-

dalam Hadist Rasulullah SAW menyebutkan Allah berfirman :Aku bersama hamba Ku saat Hamba Ku mengingat Ku…. ” (shahih Bukhari). bahkan dalam hadits Qudsi itu dikatakan bila hamba Ku mendekat pada Ku sejengkal aku mendekat pada Nya sehasta, bila hamba Ku mendekat pada Ku satu hasta maka Aku mendekat pada Nya satu depa, bila ia mendekat pada Ku dengan berjalan maka aku mendekat padanya dengan berlari”

QS Al Baqarah [2] ayat 153 Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri [QS Al Baqarah : 222]

Rasulullah SAW juga bersabda, “siapa saja yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Siapa saja yang takabur di hadapan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Siapa saja yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka Allah akan mencintainya.” [HR Ibn Majah melalui jalur Abu Sa’id].

Sahabat, Allah SWT begitu mencintai Kita,, kita tidak memintapun,, Allah SWT memberikan kita Nikmat Napas oksigen, Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, panca Indera untuk menikmati Nikmat dan anugrahnya di dunia,apalagi ketika kita memohon doa penuh harapan kepada Allah SWT,, Allah pasti akan mengabulkannya,, maka Berbaik sangkalah kepadaNya.... Subhanallah Walhamdulillah Wala Illaha Illaallah Wallahuakbar Wala Haula Wala Quwwata Illa Billahi A'lyyil Adziim....